Sarpsborg Akvarieklubb

Sarpsborg Akvarieklubb har igjen gleden av å kunne arrangere storauksjon.

Søndag 21 oktober kl 12.00 

 

 

Sarpsborg Akvarieklubb har igjen gleden av å kunne arrangere storauksjon. NB. NYTT LOKALE. STORAUKSJONEN HOLDER TIL I MUSIKKHUSET PÅ OPSUND. OPSUNDVEIEN 15.
Auksjonen starter kl. 12.00, og innlevering av objekter vil være mulig mellom kl. 10.00-11.30.
Auksjonen er åpen for alle, og det vil være lov å auksjonere bort kun fisk og krepsdyr. Budgivning vil skje i hele tiere, og med startpris på 30 kr hvis ikke annet er oppgitt. Alle objekter vil bli vist frem på prosjektor.
Vi oppfordrer at all fisk pakkes godt slik at vi unngår lekkasjer, oksygenmangel og lignende.
Pass på å merke objektene godt med tanke på navn på selger, selgernr, (Forhåndsregistrering) og hva som auksjoneres bort.
Klubben forbeholder seg retten til å slå sammen poser eller forkaste objekter hvis vi ser det som nødvendig.
Vi vil også denne gang arrangere fastprisbord for de som ønsker å selge andre akvarierelaterte objekter som planter, for, akvarier etc. Dette vil foregå i samme etasje som auksjonen og ekspederes av en av våre medlemmer. Objektene skal være godt merket med selgernummer og ønsket fastpris for objektet. Vi krever også at selger legger ved en tilhørende liste over objekter og ønsket salgspris på objektene, slik at vi enkelt kan holde kontroll over hvem som selger hva på fastprisbordet.
Det vil også være kiosksalg hvor det blir salg av pølser, vafler, kaffe og brus. Ellers blir det lotterisalg med mange flotte premier fra våre sponsorer.
Veibeskrivelse kan fås på:
https://www.google.no/maps/place/Opsundveien+15,+1726+Sarpsborg/@59.2889471,11.129684,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464406643f898e0f:0x13b30a07ea23befa!8m2!3d59.2889471!4d11.1318727
Auksjonssalær er 20 %, forhåndsregistrering av salgs nummer skjer ved henvendelse til
BJØRN LINDHOLM 406 07 364
Bruk gjerne SMS når dere skal be om selgernr

Hilsen Sarpsborg Akvarieklubb